Skip to main content

Behandeling liesbreuk kinderen

Vanzelfsprekend kunt u ook met uw kind terecht in Liesbreukcentrum Nederland. Drie van onze chirurgen zijn gespecialiseerd in de behandeling van liesbreuken bij kinderen. Bij een liesbreukoperatie worden kinderen altijd volgens de klassieke methode geopereerd. Een kijkoperatie en/of single visit is helaas niet mogelijk. 

Voor de behandeling van de liesbreuk van uw kind, brengt u meestal vier keer een bezoek aan het liesbreukcentrum:

  1. Eerste bezoek aan polikliniek
  2. Voorlichtingsbijeenkomst op de kinderdagbehandeling
  3. De operatie
  4. Controlebezoek op de polikliniek

Eerste bezoek aan polikliniek

Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek onderzoekt de chirurg de liesregio van uw kind en stelt een aantal vragen. U heeft dan ook de gelegenheid vragen te stellen. Daarna wordt een afspraak ingepland voor de operatie.

Aansluitend aan het polikliniekbezoek, bezoekt u het preoperatief spreekuur. Ook heeft u een gesprek met de intakeverpleegkundige. In Zeist vind dit gesprek plaats op locatie, in Utrecht wordt u hiervoor gebeld.

Voorlichtingsbijeenkomst op de kinderdagbehandeling

Voor een prettig verloop van de opnamedag is het belangrijk dat u en uw kind goed voorbereid zijn op wat er komen gaat. Daarom organiseert de kinderdagbehandeling iedere woensdagmiddag voorlichtingsbijeenkomsten voor kinderen. Aan de hand van foto’s, materiaal en operatiekleding geeft onze pedagogisch medewerker uitleg over de opname en de operatie.

De liesbreukoperatie

De liesbreukoperatie bij kinderen kan vrijwel altijd in dagbehandeling plaatsvinden en duurt ongeveer een half uur.
Ter hoogte van de lies wordt een sneetje in de huid gemaakt. De chirurg verwijdert daarna de uitstulping in de lies en sluit de wond. In tegenstelling tot een liesbreukoperatie bij volwassenen, wordt bij kinderen nooit een matje geplaatst.

Controlebezoek op de polikliniek

Bij ontslag krijgt uw kind een afspraak mee voor poliklinische controle. Er wordt vaak gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen; deze hoeven niet verwijderd te worden. In het geval dat hechtingen wel verwijderd moeten worden, wordt u hierover geïnformeerd.

Risico’s en mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Ook na een liesbreukoperatie is er een kleine kans op de complicaties die na elke operatie voor kunnen komen; nabloeding en wondinfectie. In het wondgebied lopen enkele zenuwen, bloedvaten en bij jongens ook nog de zaadstreng. Uiteraard doet de chirurg zijn uiterste best deze structuren niet te beschadigen tijdens de operatie.

Bij een klein percentage van de geopereerde kinderen ontstaat op oudere leeftijd op dezelfde plaats opnieuw een breuk (in medische termen een recidief). Meestal is dan opnieuw een operatie noodzakelijk. 

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding