Skip to main content

Advies herstel kinderen

Uw kind heeft ongeveer een week nodig om te herstellen van de operatie. Voor de eerste dagen na de operatie geven wij graag een aantal adviezen mee voor onder meer wondverzorging, pijnstilling en wanneer uw kind weer naar buiten mag.

Wondverzorging

De wond en de pleisters moeten twee dagen droog blijven. Vanaf de derde dag mag uw kind weer in bad en onder de douche. Na het  wassen moet de pleister wel meteen verschoond worden.

Pijnstilling

Bij pijn kunt u uw kind paracetamol of kinderfinimal geven (geen aspirine). U krijgt hierover advies van de verpleegkundige.

Koorts

Het is niet verontrustend wanneer uw kind de eerste 48 uur na de operatie een lichte temperatuursverhoging heeft. Is de temperatuur hoger dan 38,5°C of houdt de verhoging langer dan 48 uur aan, neem dan contact op met het ziekenhuis of de huisarts.

Naar buiten

Na twee tot drie dagen mag uw kind weer naar buiten. Na ongeveer een week mag uw kind weer naar school of naar de peuterspeelzaal.

Het gedrag van uw kind na de opname

Sommige kinderen, vooral jongere kinderen, zijn na de operatie angstig als u ze alleen laat. Ook kan uw kind 's nachts onrustiger slapen, opnieuw in bed gaan plassen, sneller boos worden of meer achter u aan lopen dan normaal. Dit soort reacties treden vaker op en zijn normaal. Door begrip te tonen verdwijnt het gedrag na enkele weken vanzelf.

Contact

Is uw kind reeds geopereerd en heeft u vragen? Of er doen zich thuis problemen voor? Neemt u dan als volgt contact op met het ziekenhuis:

Op de dag van en direct na de operatie

Kinderdagbehandeling
Utrecht 088-2506129
Zeist 088-2509556

De eerste 24 uur na de operatie, 's avonds, 's nachts en in het weekend  

Spoedeisende hulp
088-2506211

Na 24 uur  

Secretariaat Liesbreukcentrum Nederland      
088-2509000

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding