Skip to main content

Samenwerking

Het Diakonessenhuis en 12 vrijgevestigde verloskundigenpraktijken in de regio Utrecht werken nauw samen binnen het samenwerkingsverband ‘Eendracht’ (VSV Eendracht). Deze samenwerking heeft als doel de zorg in de verloskundigenpraktijk en de zorg in ons ziekenhuis naadloos op elkaar aan te laten sluiten. We verlenen als één team zorg en begeleiding aan zwangeren.

De voordelen op een rij

Welke voordelen heeft deze samenwerking voor zwangere vrouwen? We zetten ze hieronder op een rij:

 • Spreekuur op de verloskundigenpraktijk
  Een gynaecoloog van het Diakonessenhuis houdt spreekuur op locatie van de verloskundigenpraktijken en doet in geval van specifieke klachten of vragen een gezamenlijk consult met de verloskundige. De gynaecoloog en de verloskundigen bepalen vervolgens gezamenlijk het vervolgtraject. U hoeft dus niet naar het ziekenhuis te komen, wij komen naar u toe.
 • Gezamenlijke voorlichting
  Maandelijks organiseren we samen met de verloskundigen een informatieavond over bevallen in het Diakonessenhuis en het Geboortehuis Utrecht. Ook sluiten de gynaecologen van het Diakonessenhuis aan bij de informatieavonden die verloskundigenpraktijken organiseren voor hun zwangeren. Verder ontwikkelen we gezamenlijk folders en brochures.
 • Soepele overdracht
  Er zijn goede afspraken over de overdracht tussen de verloskundige en gynaecoloog, zodat een eventuele overdracht voor u en uw partner ongemerkt verloopt en de continuïteit van zorg gewaarborgd is.
 • Polikliniek voor kwetsbare zwangeren
  Heeft u extra zorg nodig rond uw zwangerschap, bijvoorbeeld vanwege uw psychische of sociale situatie, alcohol- of drugsgebruik? Of ben je onder de 18 jaar? Bij de polikliniek voor kwetsbare zwangeren (POP-Plus polikliniek) zorgen we samen met verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, psychiaters, psychologen en andere zorgverleners voor vroegtijdige begeleiding.
 • Optimale zorg
  Het Diakonessenhuis heeft continue afstemming met de verloskundigenpraktijken om de zorg voor u en uw baby zo optimaal mogelijk te laten zijn. We brengen jaarlijks een bezoek aan alle verloskundigenpraktijken om te bespreken wat er speelt en op welke manieren we nog meer en beter samen kunnen werken. De verloskundigen en gynaecologen volgen gezamenlijk trainingen, bespreken maandelijks casussen om van elkaar te leren en werken samen aan wetenschappelijk onderzoek.

Deelnemers samenwerking

De deelnemers van VSV Eendracht zijn:

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding