Skip to main content

Patiëntveiligheid

Ziekenhuisbreed richten wij ons continu op het verbeteren van patiëntveiligheid en het terugdringen van onverwachte gebeurtenissen zoals complicaties en bijwerkingen en op het pro-actief nog veiliger maken van onze zorg. Patiëntveiligheid is onderdeel van het integrale kwaliteits- en veiligheidsbeleid en bestaat uit diverse activiteiten zoals het veiligheidsmanagementsysteem, identificatie, hygiene en infectiepreventie, patiëntveiligheidskaart en het Ziekenhuis Rampen Opvangplan.

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

We werken met het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om onze patiëntveiligheid te organiseren. Het veiligheidsmanagementsysteem is de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.  Het VMS vormt het systeem waarmee ziekenhuizen continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. In het VMS wordt onder meer bijgehouden welke (bijna-) incidenten zich hebben voorgedaan.

Belangrijke elementen in het Veiligheidsmanagement Systeem zijn:

  1. Veiligheidscultuur
    Een cultuur waarin we proactief aan de veiligheid werken en hier afspraken over maken, getraind worden op veilig handelen, gedisciplineerd zijn in de opvolging van protocollen, onveilige situaties signaleren en benoemen, actief omgaan met onverwachte risico’s en leren van fouten.
  2. Risicoanalyse
    Het leren van ongewenste situaties (achteraf) en het verkleinen en voorkomen van risico’s (vooraf).
  3. Systematisch verbeteren
    Gestructureerd en continu de zorg borgen, verbeteren en vernieuwen.

Identificatie

Identificatie is een belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. De medewerkers van het Diakonessenhuis zullen u daarom regelmatig vragen naar bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum om er zeker van te zijn dat zij de juiste behandeling bij de juiste patiënt toepassen.

Hygiëne en Infectiepreventie

De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het Diakonessenhuis bevordert de hygiëne in het ziekenhuis en neemt maatregelen om verspreiding van ziekenhuisinfecties tegen te gaan. Ook informeren zij medewerkers, patiënten en bezoekers over hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Medische apparatuur

De afdeling Klinische Fysica en Technologie van het Diakonessenhuis bewaakt de kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid van de apparatuur in het ziekenhuis. Als het om röntgenstraling gaat is de klinisch fysicus ook verantwoordelijk voor de veiligheid voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De klinisch fysicus en de artsen zorgen er samen voor dat de stralingsdosis zo laag mogelijk is.

Patiëntveiligheidskaart

Ook u helpt mee aan uw veilige behandeling. Dat doet u door u goed voor te bereiden op uw ziekenhuisopname en u goed te laten informeren door uw hulpverlener. Het Diakonessenhuis ontwikkelde samen met de NPCF verschillende ‘patiëntveiligheidskaarten’ met praktische tips hoe u zelf kunt bijdragen aan uw veilige behandeling.

Ziekenhuis Rampen Opvangplan

Het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) treedt in werking als er in de regio of stad Utrecht een ramp plaatsvindt waarbij 10 of meer ernstig gewonden vallen. Bij zo’n ramp kan het Diakonessenhuis onverwachts een grote rol gaan vervullen. We zijn hierop voorbereid. We organiseren regelmatig zogenaamde crisistrainingen. Intern maar ook samen met de brandweer, de politie en andere organisaties.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding