Skip to main content

Integraal kwaliteits- en veiligheidsbeleid

We waarborgen de kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten op diverse manieren. Het Diakonessenhuis hanteert een integraal kwaliteits- en veiligheidsbeleid en ontplooit voortdurend activiteiten en projecten om de zorg, de organisatie en de dienstverlening continu verder te verbeteren. Kwaliteit en veiligheid zijn immers nooit af. Onderdelen van het beleid zijn: meten is weten, BIG-registratie, bij- en nascholing en patiëntveiligheid.

Meten is weten

Er vinden regelmatig audits plaats, uitgevoerd door het ziekenhuis zelf of door onafhankelijke instanties. Eens in de vier jaar wordt elke ziekenhuisafdeling volledig doorgelicht, De resultaten van veel metingen zijn direct zichtbaar zodat ze direct kunnen worden ingezet om zaken bij te sturen. Zo kunnen er continu verbeteringen worden aangebracht.

BIG-registratie

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen controleert het Diakonessenhuis de BIG-registratie van haar zorgverleners regelmatig. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Krijgt u een behandeling van een arts? Dan kunt u in het BIG-register zien of deze zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen. Lees hier meer over de Wet BIG.

Bij- en nascholing

De vakbekwaamheid van zorgverleners wordt ook op peil gehouden met bij- en nascholing. Externe deskundigen toetsen de kwaliteit van de diverse vakgebieden. Het functioneren van medisch specialisten wordt jaarlijks geëvalueerd door collega-specialisten. Elke medisch specialist en arts-assistent volgt eens in de vijf jaar een communicatietraining, Video on the Job.

Patiëntveiligheid

Tijdens de behandeling en het verblijf in een ziekenhuis kunnen onverwachte gebeurtenissen optreden. We kunnen die risico’s niet volledig uitsluiten. Wel heeft het Diakonessenhuis een actief patiëntveiligheidsbeleid om de eventuele risico’s voor patiënten te beperken.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding