Skip to main content

Sterftecijfer

Het sterftecijfer, de Hospitality Standardised Mortality Ratio (HSMR), geeft aan of het aantal patiënten dat in het ziekenhuis overleden is hoger of lager is dan op basis van hun diagnose en eventuele nevendiagnoses, verwacht mag worden. Dit getal wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde sterftecijfer is altijd 100. Dit sterftecijfer wordt jaarlijks berekend.

  • Het sterftecijfer van het Diakonessenhuis over het jaar 2016 is: 94
  • Het sterftecijfer van het Diakonessenhuis over de driejaarsperiode 2014 - 2016 is: 97

In onderstaande tabel is opgenomen wat het sterftecijfer in de afgelopen jaren is geweest.

De HSMR van het Diakonessenhuis is 94; het 95% betrouwbaarheidsinterval is 85-104. Met 95% zekerheid kan dus gesteld worden dat de HSMR minimaal 85 en maximaal 104 is. Dat betekent dat de HSMR van het ziekenhuis niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Naast de informatie over het sterftecijfer op ziekenhuisniveau, vindt u hier ook de sterftecijfers per diagnose- en patiëntengroep (SMR’s) over 2016 en hier over de periode 2014-2016.

Wilt u meer weten over de totstandkoming van de HSMR verwijzen wij u naar de Consumentenbond leeswijzer: sterftecijfers van ziekenhuizen.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding