Skip to main content

Medisch dossier opvragen

U heeft altijd het recht om een kopie van uw eigen medisch dossier op te vragen. U vraagt de kopie op via uw arts of via de afdeling Patiëntinschrijving op telefoonnummer 088 250 6302.

Dossier opvragen

Daar krijgt u uitleg over hoe u uw dossier of het dossier van uw kind opvraagt. U kunt uw medisch dossier ook opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Vergeet dan niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

U krijgt de kopie van uw dossier meestal binnen vier weken toegestuurd. Beeldvormend materiaal, zoals röntgenfoto’s, ontvangt u binnen 2 weken.

Dossier inkijken

U mag uw dossier natuurlijk altijd bekijken. Dat vraagt u aan uw behandelaar. Als er in uw dossier iets staat dat niet klopt, kunt u dit laten aanpassen of laten weghalen. Naast u en uw behandelaar mag niemand in uw dossier kijken. Of u moet daar toestemming voor geven.

Verzoek door ouders of derden

Dient u een verzoek in voor een (gedeeltelijk) afschrift van het medisch dossier van een kind jonger dan 16 jaar? Dan dienen beide ouders van het kind de aanvraag te ondertekenen en beide een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.  Een kind van 16 jaar of ouder dient het verzoek zelf aan te vragen, een kind tussen de 12 -16 jaar moet voor akkoord tekenen.

Het verstrekken van een kopie van het dossier aan een ander dan de patiënt zelf, wordt in principe uitsluitend gedaan na een machtiging van de patiënt, inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit geldt niet voor ouders die een (gedeeltelijke) kopie van het dossier opvragen van hun kind dat jonger is dan 12 jaar.

Medisch dossier opvragen overleden patiënt

Bij een verzoek voor een (gedeeltelijk) afschrift van het medisch dossier van overleden patiënten gelden strengere eisen. Op basis van onder andere de toelichting bij uw aanvraag, is het aan de arts om in te schatten of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt gebeurt. De arts maakt daarbij een belangenafweging tussen het (zwaarwegende) belang van de nabestaande bij afgifte en het belang van privacybescherming van de overleden patiënt. De arts die bij de behandeling betrokken is geweest of het medisch afdelingshoofd beslist of de toelichting voldoende is om het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt te doorbreken.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag op drie manieren indienen:

 1. Via de post
  Print het formulier ‘Opvragen medisch dossier’, vul alles in en verstuur dit met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:
  Diakonessenhuis
  T.a.v. de afdeling Patiëntinschrijving
  Postvak 1106 
  Antwoordnummer 6076
  3700 VB Zeist

 2. Via de mail
  Print het formulier ‘Opvragen medisch dossier’, vul alles in, scan het formulier en een geldig legitimatiebewijs en mail dit naar: Kopiedossier@diakhuis.nl.

 3. Via de afdeling Patiëntinschrijving
  Print het formulier, vul alles in en lever het formulier in bij de afdeling Patiëntinschrijving in het Diakonessenhuis Utrecht en Zeist. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Vragen?

Bij vragen kunt u ons op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.00 uur bereiken op telefoonnummer 088-250 6302. Of aangetekend via de post.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding