Skip to main content

Uw rechten en plichten

Als u in aanraking komt met het ziekenhuis voor een operatie of behandeling, krijgt u te maken met een aantal rechten en plichten. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten voor u als patiënt en de daaruit voortvloeiende regelingen.

Kinderen en hun ouders hebben specifieke rechten bij ziekenhuisbezoek, die verschillen per leeftijdscategorie. U leest er meer over op de pagina rechten voor kinderen.

Recht op informatie en toestemming

Uw hulpverlener moet u in begrijpelijke taal vertellen wat er met u gaat gebeuren en waarom. U heeft recht op informatie over uw ziekte of aandoening, over de onderzoeken die u moet ondergaan en over de voorgestelde behandeling. Deze informatie heeft u nodig om toestemming te kunnen geven voor een onderzoek of behandeling. U mag alleen behandeld worden met uw toestemming. U kunt de hulpverlener om nadere uitleg vragen als de verstrekte informatie niet duidelijk is.

Recht op inzage of opvragen van uw medisch dossier

Inzage

Uw hulpverlener is verplicht een dossier over u bij te houden. Hierin staan alle gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Niemand anders dan uzelf en de hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, heeft het recht uw dossier in te zien. Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, mogen anderen het inzien. Wilt u uw dossier inzien? Overleg dan met uw hulpverlener.

Opvragen

U kunt op verzoek een kopie krijgen van uw dossier of van een gedeelte daarvan. Komt u in uw dossier zaken tegen die niet kloppen of waarmee u het niet eens bent, dan kunt u uw hulpverlener vragen dit te veranderen of te laten verwijderen.

Lees meer over hoe u uw medisch dossier kunt opvragen

Recht op privacy

Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling mogen op de hoogte zijn van uw situatie. Informatie over u mag niet zomaar worden doorgegeven aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming. U geeft zelf aan wie uw contactpersonen zijn. Alleen aan hen wordt informatie verstrekt over u, uw ziekte of behandeling.

Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische behandelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien of horen. U kunt vragen om het gesprek met uw hulpverlener in een aparte ruimte te voeren.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

In het Diakonessenhuis wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek verricht. Een arts kan u vragen hieraan mee te werken. Voordat u beslist of u dit wilt, krijgt u duidelijke informatie over de aard en het verloop van het onderzoek en de voor- en nadelen die deelname voor u met zich meebrengt. Uw medewerking is geheel vrijwillig. Besluit u deel te nemen, dan kunt u zich later zonder opgave van reden alsnog terugtrekken.

Verstrekken van gegevens

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek delen wij gegevens over ziekte en behandeling ook met landelijke organisaties. Het doel van deze onderzoeken is meer kennis over specifieke ziekten te krijgen en behandeling en zorg te verbeteren.

Meestal anoniem

Het verstrekken van gegevens gebeurt meestal anoniem. De gegevens zijn dan niet herleidbaar tot uw persoon. Heeft u bezwaar tegen het anoniem verstrekken van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris van de klachtencommissie, Diakonessenhuis locatie Utrecht. Uw gegevens worden dan niet meer doorgegeven.

Regionale kankerregistratie

Soms worden de gegevens niet anoniem verstrekt. In dat geval wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de gegevens die het ziekenhuis doorgeeft aan de Regionale Kankerregistratie van het Integaal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN). De afdeling Pathologie van het Diakonessenhuis meldt - net als andere ziekenhuizen in Nederland - het IKMN welke kwaadaardige aandoeningen bij weefselonderzoek zijn gevonden. Aan de hand van deze meldingen verzamelt het IKMN gegevens over kanker. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om kanker zoveel mogelijk te voorkomen en om mensen met kanker zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Uiteraard gaat het IKMN zeer zorgvuldig om met de gegevens. Hiervoor is onder andere een reglement gemaakt.

Bezwaar aantekenen

Als u niet wilt dat uw gegevens door het IKMN worden geregistreerd, kunt u bezwaar aantekenen. Meer informatie over de werkwijze van het IKMN, het reglement en de bezwaarmogelijkheden vindt u in de folder 'Registratie van kanker: van groot belang'. Deze folder kunt u downloaden op de website van de IKMN.

Lichaamsmateriaal als testmateriaal

Voor het stellen van een diagnose wordt vaak bloed, urine of ander lichaamsmateriaal onderzocht. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. In een aantal gevallen worden de restanten gebruikt als testmateriaal (bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren). Uiteraard gebeurt dit geanonimiseerd, wat betekent dat niet meer te herleiden is dat het materiaal van u afkomstig is.

Bezwaar aantekenen

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het hoofd van het laboratorium (dr. W. Kortlandt, Klinisch Chemisch Laboratorium, Diakonessenhuis locatie Utrecht). Het overgebleven materiaal wordt dan vernietigd, nadat alle resultaten van het aangevraagde laboratoriumonderzoek bekend zijn.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt vindt u op de website van de Patientenfederatie Nederland.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding

Welkom op de website van het Diakonessenhuis.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw privacy.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten werken:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
  • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen en te analyseren. Denk hierbij aan duur van een bezoek of klikgedrag op de website. Dit gebruiken wij om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem als mogelijk verwerkt en zijn niet terug te voeren op individuen. Wij hebben met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben de opties om gegevens te delen uitgeschakeld;
  • YouTube cookies: we tonen video’s van YouTube. YouTube plaatst zelf cookies via deze filmpjes. Als u deze cookies wilt toestaan, kunt u dat hieronder aangeven. U kunt alleen als u deze cookies accepteert video’s van ons ziekenhuis op deze website zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze cookies.

Alleen functionele en analytische cookies accepteren    
Functionele, analytische en Third-party-cookies accepteren    

Meer weten...