Skip to main content

Uw plichten

Als patiënt heeft u behalve rechten natuurlijk ook plichten. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen.

Identificatieplicht

In Nederland hebben patiënten een identificatieplicht als zij gebruik maken van medische zorg. De identificatieplicht geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Breng bij elk bezoek dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee, ook van uw kind. Een bijschrijving van een minderjarig kind op het legitimatiebewijs van een ouder geldt ook als legitimatie in de zorg (zolang de legitimatie van de ouder/verzorger geldig is). Breng in dit geval dit legitimatiebewijs mee.

N.B. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk.

De identificatieplicht is onder meer ingesteld om uw persoonsgegevens juist te registreren en om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw ziekenhuisdossier en uw verzekeringsgegevens.

Foto-identificatie

Zorgverleners in het ziekenhuis moeten er steeds zeker van zijn, dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Dit wordt in de wet de “vergewisplicht” genoemd.

Het Diakonessenhuis maakt bij inschrijving een foto van u. Dit wordt gedaan, zodat u zich niet op iedere afdeling opnieuw hoeft te legitimeren en voor uw veiligheid. De foto wordt opgeslagen en kan ziekenhuisbreed opgevraagd worden. Verschillende afdelingen maken bij het vergewissen gebruik van deze foto’s. Deze foto komt op uw patiëntpas te staan.

De geldigheidsduur van uw patiëntpas is gelijk aan de geldigheidsduur van uw identificatiedocument, tenzij verificatie van identiteit aan de hand van de foto in het ziekenhuisinformatiesysteem en patiëntpas niet mogelijk is.

Verificatie van uw identiteit

In het ziekenhuis wordt meerdere malen per bezoek gevraagd naar uw naam, geboortedatum en andere relevante zaken. Dit kan bij u de indruk wekken dat wij niet weten wie u bent, of welke onderzoeken/behandeling verricht gaan worden. Dit is niet het geval: deze extra check op de juistheid van alle gegevens maakt uw behandeling in het ziekenhuis alleen nóg maar veiliger voor u.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding