Skip to main content

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting Diakonessenhuis. Deze raad houdt op basis van de statuten en reglementen toezicht op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid en de bedrijfsvoering van de Raad van Bestuur, en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis. Hiernaast adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en functioneert de raad als klankbord.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

 • De heer H.W. Broeders, voorzitter Raad van Toezicht
 • Mevrouw mr. R.H.M. Jansen, MPA, lid Raad van Toezicht
 • De heer prof. dr. J. Kievit, lid Raad van Toezicht
 • De heer B. Koolstra, RA, lid Raad van Toezicht 
 • Mevrouw drs. R.M.H. Wilke MBA, lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is bereikbaar via de Secretaris Raad van Toezicht, mevrouw dr. M. San Giorgi, msangiorgi@diakhuis.nl.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De belangrijkste bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur.
 • Het toetsen en goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur met vergaande consequenties voor het (strategisch) beleid of voor het aangaan van aanmerkelijke financiële verplichtingen.
 • Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, als onderdeel van het jaardocument.

 

Van links naar rechts: dhr. B. Koolstra RA, mw. mr. R.H.M. Jansen, dhr. prof. dr. J. Kievit, dhr. H.W. Broeders en mw. drs. R.M.H. Wilke MBA

Relevante (voormalige) hoofd- en nevenfuncties:

De heer H.W. Broeders

(voormalige) hoofdfunctie

nevenfunctie(s)

 • Voormalig lid van de Executive Committee van Capgemini S.A.
 • Voorzitter bestuur Economic Board Utrecht
 • Voorzitter Stichting Museum Hilversum
 • Voorzitter ICC Nederland, deel van International Chamber of Commerce
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Triple-P N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Mazars
 • Accountants Nederland
  Voorzitter Stichting Liszt Concours
Mevrouw  mr. R.H.M. Jansen, MPA

(voormalige) hoofdfunctie

nevenfunctie(s)

 • Voorzitter Raad van Bestuur van de Stichting Slachtofferhulp Nederland en van de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling, tevens senior rechter met buitengewoon verlof bij de Rechtbank Midden-Nederland
 • Lid van de adviesgroep inzake European judicial training van de Europese Commissie, Brussel
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Carmelcollege te Hengelo
 • Voorzitter Externe Klachtencommissie Partos, zijnde de Branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking, Amsterdam
De heer B. Koolstra, RA

(voormalige) hoofdfunctie

nevenfunctie(s)

 • Voormalig partner PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
 • Lid raad van toezicht Zorggroep West-Alblasserwaard
 • Directeur en eigenaar Labor Management BV
De heer em. prof. dr. J. Kievit

(voormalige) hoofdfunctie

nevenfunctie(s)

 • Voormalig chirurg, emeritus hoogleraar kwaliteit van Zorg, LUMC
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Reade, Amsterdam
Mevrouw drs. R.M.H. Wilke MBA

(voormalige) hoofdfunctie

nevenfunctie(s)

 • Lid Raad van Bestuur, Sensire
 • Lid Raad van Commissarissen SRO N.V.
 • Lid Raad van Toezicht HappyNurse Thuiszorg

 

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding

Welkom op de website van het Diakonessenhuis.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw privacy.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten werken:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
 • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen en te analyseren. Denk hierbij aan duur van een bezoek of klikgedrag op de website. Dit gebruiken wij om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem als mogelijk verwerkt en zijn niet terug te voeren op individuen. Wij hebben met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben de opties om gegevens te delen uitgeschakeld;
 • YouTube cookies: we tonen video’s van YouTube. YouTube plaatst zelf cookies via deze filmpjes. Als u deze cookies wilt toestaan, kunt u dat hieronder aangeven. U kunt alleen als u deze cookies accepteert video’s van ons ziekenhuis op deze website zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze cookies.

Alleen functionele en analytische cookies accepteren    
Functionele, analytische en Third-party-cookies accepteren    

Meer weten...