Skip to main content

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Dat zijn alle mensen die om wat voor reden dan ook te maken krijgen met het Diakonessenhuis: (potentiële) patiënten, familie, begeleiders en bezoekers. De Cliëntenraad bestaat uit 6 personen die namens alle cliënten meedenken met het ziekenhuis. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd het ziekenhuisbestuur te adviseren.

De Cliëntenraad oefent haar bevoegdheden uit op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over onderwerpen die cliënten direct aangaan, zoals de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dit kan zijn op verzoek van de Raad van Bestuur, maar het kan ook op eigen initiatief. 

In 2016 en 2017 geeft de Cliëntenraad extra aandacht aan de volgende onderwerpen: logistiek (de ingang van het ziekenhuis, de sfeer, de bewegwijzering en de wachttijd), voeding en het Stiltecentrum. De Cliëntenraad laat zich bij de agendabepaling ook leiden door bijvoorbeeld uitkomsten van de klanttevredenheidsmetingen en de jaarlijkse analyse van alle klachten. 

Overleggen

De Cliëntenraad komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. Bij een aantal vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig. De Cliëntenraad overlegt ook met andere personen en groepen binnen het ziekenhuis zoals het Bestuur van de Medische Staf, de Ondernemingsraad, de VAR en de Raad van Toezicht.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De 6 leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers die cliënt zijn (geweest) van het Diakonessenhuis, interesse hebben in de gezondheidszorg en zich met het ziekenhuis verbonden voelen. De zittingstermijn van de leden is drie jaar met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. 


Peter Chen (voorzitter)

 

 

 

 

 


Marion Frissen 

 

 

 

 

 


Marijke van der Does

 

 

 

 

 

Martien Bouwmans

Herman Sixma

Ingeborg Zillikens

Kees Ritsema van Eck (ambtelijk secretaris)

Voor het algemeen cliëntenbelang

De Cliëntenraad houdt zich bezig met het algemene cliënten belang. De Cliëntenraad heeft geen rol in de behandeling van individuele klachten. Voor een klacht of suggestie over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker of over een medische ingreep in het ziekenhuis is er een klachtenprocedure.

Mocht u een vraag hebben aan de Cliëntenraad dan kunt u die stellen via het volgende mailadres: clientenraad@diakhuis.nl

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding