Skip to main content

Samenwerking

Het Diakonessenhuis vindt samenwerking van groot belang om de kwaliteit van de zorg op een hoger niveau te brengen. Een ziekenhuis is geen eiland in de gezondheidszorg, maar is deel van een keten die begint bij de huisarts en soms eindigt in het verpleeg- of verzorgingshuis, maar meestal thuis. Integrale kwaliteit kan alleen worden bereikt door samen te werken met andere organisaties in de keten.

Binnen de muren

Het Diakonessenhuis brengt samenwerkingen met andere zorgverleners steeds meer binnen de eigen muren. Zo heeft Dianet een klinische dialyse-afdeling in en met het Diakonessenhuis Utrecht en de laboratoriumfunctie van Dianet wordt uitgevoerd door het Diakonessenhuis. Vitras startte nachtzorg vanuit het Diakonessenhuis Zeist en in de Buitenpolikliniek Doorn is het Echocentrum Doorn gevestigd, waarin wordt samengewerkt met verloskundigen uit de regio. Nog meer samenwerking is er met de verloskundigen van het Geboortehuis Utrecht, gevestigd binnen de muren van onze vestiging in Utrecht.

Huisartsen

In Utrecht is de huisartsenpost in het Spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis gevestigd. In Zeist wordt samengewerkt met de huisartsen aan de zorg van diabetespatiënten. De Medische Coördinatie Commissie is opgericht door het Diakonessenhuis en vertegenwoordigers van huisartsen uit de regio Utrecht. Deze commissie stimuleert de communicatie tussen medisch specialisten en huisartsen, de ontwikkeling en uitwisseling van transmuraal beleid en een praktische samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten.

Verpleeghuizen en thuiszorg

Het Diakonessenhuis werkt samen met verschillende verpleeghuizen in de regio. Patiënten kunnen zo na een kort verblijf in het ziekenhuis revalideren in een verpleeghuis en hoeven niet onnodig lang in het ziekenhuis te liggen. Verpleeghuis Bovenwegen heeft zelfs een revalidatieafdeling in Diakonessenhuis Zeist.

Kijk voor meer informatie over de organisaties waar we mee samenwerken op:

UMC Utrecht

Het Diakonessenhuis werkt intensief samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht op het gebied van patiëntenzorg, opleidingen en ondersteunende diensten, Spoedeisende hulp en een aantal specialismen.

Regionale samenwerking in Trijn

Het Diakonessenhuis werkt intensief samen met ander zorgverleners binnen Trijn, een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen en Saltro. Binnen Trijn worden afspraken gemaakt rond de zorg voor ouderen en voor patiënten met chronische ziekten zoals COPD, Diabetes, CVRM en hartfalen. Lees verder.

Regionale samenwerking patiënten met chronische pijn

Vanaf eind 2016 werkt het Diakonessenhuis intensief samen met partijen in de regio om de zorg voor patiënten met chronische pijn aanzienlijk te verbeteren. Met de zogenaamde ‘Health Deal Chronische pijn’ hebben regionale partijen hun krachten gebundeld: onder meer huisartsen, therapeuten en medisch specialisten. Lees verder.

Andere zorginstellingen

Het Diakonessenhuis werkt samen met andere zorgaanbieders in de regio Utrecht:

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding