Skip to main content

Kosten en vergoedingen

Alle behandelingen door de kinderartsen in het Diakonessenhuis worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u terecht op de algemene pagina kosten en vergoedingen.

Let op! ADHD-zorg niet altijd vergoed
 
Zorg aan kinderen met ADHD door kinderartsen wordt vanaf 2016 niet altijd vergoed. Alle geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar wordt via de gemeente geregeld in plaats van via de Zorgverzekeringswet. Hieronder valt ook de ADHD-zorg voor kinderen door een kinderarts in een ziekenhuis. Dit betekent dat als uw gemeente geen contract met het Diakonessenhuis heeft afgesloten, de behandeling voor uw kind met ADHD door één van onze kinderartsen niet meer wordt vergoed.


In deze lijst vindt u een overzicht van alle gemeenten waar het Diakonessenhuis een contract mee heeft.


Woont u in een gemeente die niet in de lijst staat, dan zijn er twee mogelijkheden:
- U stapt over naar een kinderarts in een ziekenhuis waarmee uw gemeente wel een contract heeft.
- Uw kind blijft bij uw huidige kinderarts onder behandeling. U betaalt zelf de kosten. In het overzicht van kosten en vergoedingen kunt u zien wat de kosten zijn van ADHD-zorg bij zorgproductcodes 990316025 of 990316008.

Woont u in een gemeente die niet in de lijst staat, neem dan ook contact op met uw gemeente om u te laten te informeren. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Kindergeneeskunde: 088 250 5164.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding