Skip to main content

Wie komt u tegen?

Welkom op de polikliniek KNO-heelkunde en hoofd-halschirurgie. Op de afdeling komt u verschillende zorgverleners tegen.

KNO-artsen

Een KNO-arts is een arts die gespecialiseerd is in ziektes van keel, neus, oor en het hoofd-halsgebied. De keel-, neus- en oorheelkunde is een breed vak. De KNO-artsen hebben één of meerdere aandachtsgebieden. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat binnen het specialisme alle kennis in huis is.

De KNO-artsen werken veel samen met andere specialisten uit ons ziekenhuis, waaronder kinderartsen, longartsen, neurologen, dermatologen en logopedisten.

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn afgestudeerde basisartsen. Zij zijn in opleiding tot specialist. Arts-assistenten werken altijd onder supervisie van een specialist. De arts-assistenten overleggen indien nodig met de specialist over uw behandeling.

Physician Assistant

Een Physician Assistant (PA) is geen arts. Hij/zij heeft een HBO-Master opleiding gevolgd en kan zelfstandig medisch specialistische handelingen en laag-complexe operaties uitvoeren.

Coassistenten

Coassistenten zijn studenten geneeskunde en zijn in opleiding tot arts. Door in het ziekenhuis te werken doen zij ervaring op. Coassistenten lopen mee met de KNO-artsen. Soms voert u het eerste gesprek met hen. Zij stellen vragen over uw ziektegeschiedenis, doen beperkt lichamelijk onderzoek en noteren de gegevens in uw dossier. Daarna bespreken zij hun bevindingen met de KNO-arts. Heeft u bezwaar tegen de aanwezigheid van een coassistent? Laat dat dan weten aan uw arts of verpleegkundige.

Doktersassistentes

U komt de doktersassistentes tegen aan de balie. Ook bemensen zij de telefoon. De doktersassistentes ondersteunen het spreekuur van de KNO-arts en assisteren bij ingrepen en onderzoeken.

Audiologisch medewerker

Zij nemen hoortesten af. De uitslag van de hoortest wordt met de KNO-arts besproken.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding