Skip to main content

Op het spreekuur

Als u opgenomen bent, kan uw behandelend arts besluiten om ons in consult te vragen. Wij bezoeken u dan aan uw bed. Uw specialist kan u ook doorverwijzen naar onze polikliniek. Daar kunt u ook terecht voor onderzoek en advies.

Wij blijven u begeleiden zolang u in het ziekenhuis ligt, als dat nodig is. Soms heeft u aan een of twee bezoekjes genoeg. Als u de logopedie na uw opname door wilt zetten, verwijzen wij u door naar een logopedist in een instelling of praktijk, als dat nodig is.

U betaalt niets extra voor het bezoek van de logopedist. U heeft voor een bezoek aan de polikliniek wel altijd een verwijzing nodig van uw specialist in het ziekenhuis.

Aanvullend onderzoek zoals FEES, op de polikliniek

Op de polikliniek KNO vinden FEES-onderzoeken plaats. Dit is een onderzoek naar uw slikfunctie. Wij zijn altijd bij dit onderzoek aanwezig. Samen met de KNO-arts voeren wij het onderzoek uit. Wij geven u na het onderzoek uitleg en advies.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding