Skip to main content

Inspirerend symposium Kwaliteit en medisch leiderschap

29 juni 2017

Woensdag 14 juni organiseerde het Diakonessenhuis een goed bezocht symposium over kwaliteit en medisch leiderschap. Sprekers waren mevrouw Ronnie van Diemen (Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de heer Hyleco Nauta (Directeur eHealth Innovation UMC Utrecht) en de heer Arie Franx (Divisievoorzitter verloskunde, universitair opleider en medisch manager Divisie Vrouw en Baby, UMC Utrecht). Laatste spreker was mevrouw Martha Pekelharing, kinderarts van het Diakonessenhuis. Het symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van het Bestuur Medische Staf.

Van bureaucratie naar openheid

De eerste spreker, Ronnie van Diemen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, belichtte de belangrijke actuele thema’s in de zorg: de patiënt als partner, openheid over kwaliteit en veilige zorg, continu verbeteren, netwerkzorg en technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen veranderingen van bestaande zorgorganisaties. Ziekenhuizen moeten laten zien dat ze over lerend vermogen beschikken. Dat vraagt veranderingen in cultuur, het ontwikkelen van een netwerkorganisatie en andere vormen van leiderschap dan in een traditionele hiërarchische organisatie. Mevrouw van Diemen pleitte voor een ontwikkeling van afspraken, indicatoren, afvinklijstjes, administratieve lasten en bureaucratie naar openheid en openbaarmaking, die leiden tot de 4 V’s: Vertrouwen, Verantwoording, Veerkracht en Vrijheid. Voor veel collega’s een lonkend perspectief!

Betrokken patiënten, betere kwaliteit zorg

Directeur e-health innovatie Hyleco Nauta vertelde over de ontwikkeling van het patiëntportaal in het UMCU. Patiënten kunnen in het UMCU real-time in hun eigen dossier kijken. Dat vroeg en vraagt natuurlijk nogal wat veranderingen van de organisatie. Het patiëntportaal leidt uiteindelijk tot meer patiënttevredenheid, meer betrokkenheid bij de eigen behandeling en daarmee tot een betere kwaliteit van zorg.
Ook belichtte Hyleco Nauta een nieuwe elektronische applicatie die chronische patiënten thuis helpt om metingen te verrichten en door te geven aan de zorgverlener (ziekenhuis/huisarts). Met deze applicatie krijgen patiënten beter inzicht in hoe het met hen gaat en kan de arts/verpleegkundige de zorg geven op het moment dat het werkelijk nodig is. Ook met deze toepassing zijn patiënten meer betrokken bij hun behandeling.
Deze vernieuwingen leveren veel data op. De volgende uitdaging is te bepalen hoe we in de zorg met behulp van die data bijvoorbeeld risico’s beter kunnen voorspellen en nog beter persoonsgerichte adviezen kunnen geven.

Meten van zorguitkomsten

Ook Arie Franx beschreef een actueel thema: de ontwikkeling van Value based healthcare, waarde gedreven zorg. Ook deze ontwikkeling gaat de zorg zeker veranderen. Het internationaal samenwerkingsverband ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) ontwikkelt samen met patiënten relevante uitkomstmaten die al in de praktijk gebruikt kunnen worden. Arie Franx vertelde hoe deze uitkomstmaten worden toegepast in de geboortezorg en hoe dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van ‘integrale geboortezorg.’ Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld, door alle betrokken professionals, vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en overdracht naar de kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts.

Pleidooi voor openheid

Als laatste spreker keek Martha Pekelharing terug op haar periode als stafbestuurder in het Diakonessenhuis en de resultaten die in die periode zijn bereikt op het gebied van patiëntveiligheid en kwaliteit. In dat kader noemde ze de ziekenhuisbrede morbiditeits- mortaliteits en complicatie (MMC)bespreking. Tijdens die bijeenkomsten bespreken specialisten calamiteiten en ernstige complicaties met elkaar in een veilige omgeving, om van te leren. Een tweede voorbeeld van een succesvolle actie van het ziekenhuis en de medische staf is het feit dat we nu bij meer dan 95% van de opgenomen patiënten een zogenaamde medicatie-verificatie uitvoeren. En: voor alle vakgroepen is er nu een 5-jaarlijkse kwaliteitscyclus die bestaat uit 360 graden groepsbeoordelingen, 2-jaarlijkse IFMS (systeem Individueel Functioneren Medisch Specialisten) en kwaliteitsvisitaties.

Ook Martha Pekelharing pleitte voor een systeem met minder administratieve lasten en meer openheid over uitkomsten van behandelingen.

Als laatste benadrukte ze dat bestuurlijk vertrouwen de basis is voor een gezonde samenwerking om samen verder bouwen in het ziekenhuis.

Martha Pekelharing werd door John Taks (voorzitter Raad van Bestuur) en Marc Verhagen (de nieuwe voorzitter bestuur Medische Staf) geprezen voor haar grote inzet en onbegrensde drive om verbeteringen voor elkaar te krijgen.

Terug naar overzicht

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding

Welkom op de website van het Diakonessenhuis.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw privacy.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten werken:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
  • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen en te analyseren. Denk hierbij aan duur van een bezoek of klikgedrag op de website. Dit gebruiken wij om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem als mogelijk verwerkt en zijn niet terug te voeren op individuen. Wij hebben met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben de opties om gegevens te delen uitgeschakeld;
  • YouTube cookies: we tonen video’s van YouTube. YouTube plaatst zelf cookies via deze filmpjes. Als u deze cookies wilt toestaan, kunt u dat hieronder aangeven. U kunt alleen als u deze cookies accepteert video’s van ons ziekenhuis op deze website zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze cookies.

Alleen functionele en analytische cookies accepteren    
Functionele, analytische en Third-party-cookies accepteren    

Meer weten...