Skip to main content

Patiëntveiligheid

Doordat bij ouderen vaak meerdere (chronische) aandoeningen tegelijk voorkomen, zijn ze meer kwetsbaar voor het optreden van complicaties. Om deze complicaties zoveel mogelijk te voorkomen beoordelen wij bij uw opname welke risico’s u tijdens de ziekenhuisopname loopt. U kunt hierbij denken aan plotselinge verwardheid, valgevaar, ondervoeding of pijn. Als er risico’s worden gesignaleerd, bespreekt de verpleegkundige met u en uw contactpersoon of mantelzorger wat er gedaan kan worden om tijdens de ziekenhuisopname problemen te voorkomen. De patiëntveiligheidskaart “Voorkom onnodige achteruitgang in het  ziekenhuis” biedt daarbij ondersteuning.

Bent u opgenomen geweest in het buitenland of woont u op een veehouderij?

Dan zijn wij alert op de bacterie MRSA. MRSA (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica wordt gebruikt, zoals in ziekenhuizen (met name in het buitenland) en in de intensieve veehouderij.

Voor zorginstellingen is het van belang om te weten of u mogelijk drager bent van MRSA, omdat de bacterie zich kan verspreiden naar medewerkers en andere patiënten en zo voor problemen kan zorgen. Daarom worden op de polikliniek of als u wordt opgenomen enkele vragen gesteld over MRSA.

Verder vragen wij het u te melden als u:

  • weet dat u drager bent van MRSA; 
  • werkt of woont op een veehouderij; 
  • opgenomen bent geweest in het buitenland de afgelopen zes maanden.

Meer informatie vindt u in de folder 'MRSA en de maatregelen in het ziekenhuis'.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding