Skip to main content

Multidisciplinaire teams kinderen

Wij werken mee in diverse multidisciplinaire teams voor kinderen.

Kinderdiabetesteam

Dit team richt zich op drie zaken:

  • Een goede glucoseregulatie: dit betekent dat de suikers in het bloed goed onder controle zijn.
  • Zorgen dat uw kind zelf kan meewerken aan de behandeling. Bijvoorbeeld suikers controleren en insuline spuiten. Daarbij kijken we natuurlijk naar de leeftijd van uw kind.
  • Zorgen dat uw kind zich prettig voelt.

Wij zijn altijd aanwezig bij de besprekingen van dit team. Het is onze taak om te kijken of de kinderen die we bespreken last hebben van bijvoorbeeld angst of somberheid. En als dat zo is, behandelen we dat kind.

Kliniekoverleg

Ieder kind dat in het ziekenhuis ligt, wordt iedere week besproken. Bij die bespreking zijn verschillende vakmensen aanwezig, zoals de kinderarts, verpleegkundige en psycholoog. Onze taak in dit team is bepalen hoe de emoties van het kind invloed hebben op zijn of haar klachten. Ook kijken we hoe die kunnen behandelen.

Daarnaast denken wij mee over optimale psychologische zorg voor de kinderen en hun ouders.

Poliklinisch overleg

In dit overleg bespreken we kinderen die naast een behandeling van een kinderarts ook een behandeling van ons krijgen. Het is een overleg met de kinderarts. 

Werkgroep Kindermishandeling

In deze werkgroep bespreken we kinderen waarvan iemand in het ziekenhuis denkt dat het misschien mishandeld wordt. Zo’n melding komt bijvoorbeeld van de Spoedeisende hulp.

Poep- en plaspoli

Dit team pakt poep- en plasproblemen aan bij kinderen. Soms hebben deze problemen een lichamelijke oorzaak.

Polikliniek voor jeugd en alcohol

We richten ons op jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Zij komen samen met hun ouders naar ons toe. Tijdens het spreekuur hebben ze een gesprek met ons en een kinderarts, om alcoholschade in de toekomst te voorkomen.
Met de gesprekken die we voeren, leren we ouders en de jongere wat de gevolgen zijn van alcoholgebruik. In twee tot drie gesprekken leren we jongeren en ouders wat zij zelf kunnen doen om alcoholschade in de toekomst te voorkomen. Als het nodig is verwijzen we ouders en kind  naar andere instellingen.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding