Acute verwardheid

Acute verwardheid of delier is plotseling optredende verwardheid. Deze verwardheid wijst er meestal op dat er lichamelijk iets aan de hand is dat onderzocht en behandeld moet worden. De acute verwardheid verdwijnt vrijwel altijd als de onderliggende lichamelijke ziekte / klacht over is. Het optreden van acute verwardheid hoeft niet altijd te wijzen op een ernstige ziekte. Oudere mensen kunnen soms al verward raken door een overvolle blaas.

Mensen met acute verwardheid hebben zelf meestal niet door dat ze verward zijn. Hun omgeving merkt dit wel. Voor de familie is de verwardheid meestal een grote schok. Familieleden zijn soms bang dat de verwarde persoon altijd verward zal blijven. Gelukkig is dat meestal niet het geval en blijkt de verwardheid van korte duur.

Meer informatie vindt u in de folder.