ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands noemen we dat ook wel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Mensen met ADHD kunnen zich vaak moeilijk concentreren, zijn sneller afgeleid en voelen zich vaak onrustig. Naar schatting heeft 3-5% van de kinderen en 2% van de volwassenen in Nederland ADHD.

Wat is ADHD?

ADHD is een ontwikkelingsstoornis die voorkomt bij kinderen en jongeren, maar ook bij volwassenen. Als iemand ADHD heeft wordt dat vaak al op jonge leeftijd duidelijk. ADHD is vaak erfelijk.

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn:

  • Aandachts- en concentratieproblemen (zoals snel afgeleid zijn, moeite met het afmaken van opdrachten, moeite met plannen, lastig hoofd- en bijzaken te scheiden)
  • Hyperactief gedrag (zoals rusteloosheid, lastig stil kunnen zitten en moeite met ontspannen)
  • Impulsief gedrag (zoals ondoordachte acties, door anderen heen praten, je gedachten er uit flappen)

Dit kan invloed hebben op leerprestaties, werk en sociale contacten.

Behandeling van ADHD

Als uw kind de diagnose ADHD krijgt, kan hij of zij doorverwezen worden naar ons ziekenhuis voor behandeling. De behandeling kan bestaan uit begeleiding voor uw kind, maar ook begeleiding voor de rest van het gezin en school. Uw kind kan ook medicijnen krijgen.

Wat de beste behandeling is verschilt per kind. Daarom bespreken onze kinderartsen de verschillende behandelmogelijkheden met uw kind en u. Samen beslissen jullie welke behandeling het beste bij uw kind en uw gezin past.

Onze kinderartsen werken nauw samen met psychologen in de regio voor de beste behandeling voor uw kind.