Arteria temporalisbiopsie

Arteriitis temporalis is een ontsteking van een bloedvat bij uw slaap. Vaak gaat het om een ontsteking aan één kan het van het hoofd. Soms komt de ontsteking aan beide kanten van het hoofd voor. We behandelen u met een arteria temporalisbiopsie. Dit is een behandeling waarbij we een deel van het bloedvat verwijderen.

Meer informatie vindt u in de folder.