Arterieel vaatlijden

Arterieel vaatlijden is het gevolg van de afzetting van vet in de wand en verkalking van de wand van de slagader. Dit proces noemen we atherosclerose (slagaderverkalking).

Meer informatie vindt u in de folder.