Beroerte

Bij een beroerte krijgt een deel van uw hersenen tijdelijk te weinig zuurstof. Dit kan komen door een verstopping in een bloedvat. We noemen dit een herseninfarct. Het is ook mogelijk dat er bloed uit een bloedvat lekt. Dit noemen we een hersenbloeding. Een herseninfarct en een hersenbloeding beschadigen een deel van uw hersenen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld opeens uw arm niet meer gebruiken. Uw gezicht trekt scheef of u heeft moeite om duidelijk te praten.

Onderzoek bij een beroerte

Bij een beroerte komt u direct op de spoedeisende hulp. We maken een CT-scan van de hersenen en een ECG: een filmpje van uw hart. In het laboratorium onderzoeken we uw bloed. Bij ieder onderzoek dat wij doen, krijgt u voorrang. Hoe sneller we u behandelen, hoe kleiner de kans dat u blijvende schade oploopt. Na onderzoek nemen we u op, op de Brain Care Unit.

 

Behandeling bij een beroerte

Bent u binnen vierenhalf uur na het begin van de eerste symptomen van een herseninfarct op de spoedeisende hulp? Dan behandelen we u met een stolseloplossend medicijn. We noemen deze behandeling trombolyse. Deze behandeling vergroot de kans dat u na uw beroerte goed herstelt.