COPD

In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD. COPD is een longziekte waarbij uw longen beschadigd zijn. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronisch obstructieve long ziekte).

Onze zorg bij COPD

  • Onze zorgverleners zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe behandelingen.
  • We werken met een vast team van longartsen, verpleegkundig specialist en longverpleegkundigen.
  • U krijgt een individueel behandelplan, afgestemd op  úw situatie.
  • Bij toename van klachten kunt u snel op de polikliniek terecht.
  • Wij richten ons naast medische behandeling, ook op begeleiding bij het chronisch ziek zijn.

Ons team van longartsen, verpleegkundig specialist en verpleegkundigen staat voor u klaar om uw ziekte goed in kaart te brengen en met u een zorgplan samen te stellen. Hierbij werken we veel samen met uw andere behandelaars, zoals uw huisarts en fysiotherapeuten.

Wat is COPD?

Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. Daardoor kunnen normale bezigheden lastig zijn. Bijvoorbeeld traplopen, boodschappen doen of aankleden. Uw longen kunnen daarbij niet voor een goede ademhaling zorgen.

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

Oorzaak van COPD

Bij COPD zijn uw longen chronisch ontstoken. Chronisch betekent dat het blijvend is.

De meeste mensen krijgen pas na hun veertigste COPD. Meestal is roken de oorzaak. Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Daardoor ontstaan longziekten sneller.

Ongeveer 1 op de 5 mensen met COPD heeft nooit gerookt. Bij hen heeft COPD een andere oorzaak zoals astma, erfelijke ziekten, schadelijke stoffen (houtstof/lijm/verfdampen) of luchtvervuiling (bijvoorbeeld fijnstof).

Klachten bij COPD

Bij COPD kunt u verschillende klachten hebben. Sommige mensen hoesten veel. Andere mensen hebben vooral last van kortademigheid of een piepende ademhaling als zij zich inspannen. 

De klachten zijn niet altijd even erg: de meeste mensen hebben goede en slechte dagen. Veel mensen met COPD hebben ’s nachts en ’s ochtends meer last dan de rest van de dag. Als u meerdere dagen achter elkaar meer last heeft van kortademigheid die niet overgaat noemen we dit een longaanval. 

Naast longklachten kunt u ook last hebben van vermoeidheid, weinig spierkracht en gewichtsverlies. 

Onderzoeken bij COPD

Naast een gesprek met uw arts zijn meestal ook onderzoeken nodig om vast te stellen of u COPD heeft. Alle mensen met benauwdheidsklachten krijgen een longfunctieonderzoek. Bij een longfunctieonderzoek meten we hoe uw longen werken.

Vaak hebben we ook andere testen nodig om de ernst en invloed van uw ziekte te onderzoeken.

Behandeling bij COPD

COPD is een blijvende ziekte die niet te genezen is. Ons behandelteam begeleidt u en we zoeken samen met u naar de behandelingen die het best bij uw situatie passen. We maken hierbij ook gebruik van behandelaars buiten ons ziekenhuis.

Op de polikliniek COPD

Als uw huisarts u doorverwijst naar onze poli krijgt u een afspraak bij een in COPD gespecialiseerde longarts of verpleegkundig specialist.

Meer informatie over COPD

Op de website van het longfonds is heel veel informatie te vinden over COPD en de mogelijke behandelingen. U kunt daar ook contact zoeken met mensen die ook COPD hebben.