Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een oogafwijking die voorkomt bij mensen met suikerziekte. Deze ontstaat door veranderingen in de bloedvaten van het netvlies. Diabetische retinopathie hoeft geen klachten te geven, maar kan zonder dat u het merkt toch schade veroorzaken in het netvlies van uw oog. Dit kan zonder behandeling leiden tot onherstelbare schade met afname van uw gezichtsvermogen of zelfs blindheid. Naarmate u langer suikerziekte heeft, neemt de kans op deze oogafwijking toe.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.