Drager van een resistente bacterie

Er is geconstateerd dat u een bacterie heeft die verminderd gevoelig is voor bepaalde medicijnen. Dit is niet ernstig. Het is wel belangrijk dat deze bacterie zich niet verspreidt naar medepatiënten. We nemen daarom tijdens uw verblijf in het ziekenhuis een aantal maatregelen. U leest hier meer.

Meer informatie vindt u in de folder.