Eet- en drinkproblemen bij kinderen

Sommige kinderen hebben moeite met eten en drinken. Wij behandelen kinderen met voedingsproblemen en ondersteunen ouders.

Aanpak eet-en drinkproblemen

  • Uw baby leren drinken uit de fles of borst
  • Uw kind leren eten van de lepel
  • Uw kind vast voedsel leren kauwen
  • Helpen opbouwen van voeding via de mond bij kinderen die afhankelijk zijn van sondevoeding.

Wij werken bij de behandeling van uw kind nauw samen met alle andere zorgverleners van uw kind.

Lees meer over Logopedie op de afdelingen Neonatologie en Kindergeneeskunde