Samenwerking met het UMCU

Wij werken intensief samen met de specialisten van het UMC Utrecht (UMCU). Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats in het UMCU.

Wie werken er samen?

Onder meer een dermatoloog, chirurg, radioloog, patholoog en internist/oncoloog komen dan samen om de behandelmogelijkheden van onze patiënten met huidkanker of melanoom te bespreken. Deze specialisten komen zowel uit het Diakonessenhuis als uit het UMCU. Door deze nauwe samenwerking kunnen we onze patiënten ook snel doorverwijzen naar het UMCU voor zeldzame, zeer specialistische behandelingen zoals bestraling of targeted therapy.

We kunnen zo niet alleen de behandeling van patiënten optimaliseren, maar kunnen we ook deelnemen aan studies en de wachttijden kort houden.