Kanaalstenose

Kanaalstenose is een aandoening van de wervelkolom. Kanaalstenose wordt veroorzaakt door een vernauwing van het wervelkanaal van de onderrug.

Wat is een kanaalstenose?

Aan de achterzijde van onze wervelkolom bevindt zich achter iedere wervel ruimte voor de zenuwen. Deze ruimte noemen we het wervelkanaal.  Normaal is er voldoende ruimte in het kanaal voor zenuwen. Bij slijtage van uw lumbale wervelkolom (dat is uw wervelkolom ter hoogte van uw lendenwervels) kunnen botranden of een uitstulping van de tussenwervelschijf de diameter van uw wervelkanaal smaller maken. Hierdoor kunnen zenuwen weggedrukt worden. Kanaalstenose komt vooral voor bij oudere mensen.

Schematische weergave van een kanaalstenose

Welke klachten geeft kanaalstenose?

  • Pijn in de rug of in de bil(len)
  • Pijn in het been of in beide benen bij staan en lopen
  • Soms kunt u een stuurloos gevoel in uw benen hebben
  • Kenmerkend voor kanaalstenose is dat u klachten krijgt bij staan en lopen en dat uw klachten verdwijnen als u gaat zitten of bukken.

Behandeling van kanaalstenose

De behandeling van een kanaalstenose bestaat in de eerste plaats uit fysiotherapie en pijnstillers. Soms wordt u doorverwezen naar een pijnteam voor behandeling met injecties in de rug. Als klachten binnen drie maanden niet verbeteren of zeer ernstig zijn, overwegen we een operatie om de vernauwing op te heffen. Er zijn verschillende operaties: spondylodese, laminectomie of interlaminaire decompressie. Uw arts bespreekt met u welke operatie voor u de beste behandeling is.