Ondersteuning tijdens en na behandeling longkanker

Bij verdenking van longkanker, maakt u kennis met de verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundige begeleidt u altijd en regelt alles voor u. U ziet dus altijd een bekend gezicht waar u terecht kunt met al uw vragen en zorgen. Als u uw verpleegkundig specialist belt of mailt, krijgt u binnen 24 uur antwoord.

Onze specialisten

U heeft ook een vaste longarts. Krijgt u chemotherapie en/of immunotherapie? Ook dan ziet u steeds dezelfde gezichten. Er is altijd tijd voor uw vragen, zorgen en verdriet. U kunt hiervoor ook terecht bij onze psychologen als u dat prettig vindt.

Veel vormen van kanker kunnen ook voor problemen van het zenuwstelsel zorgen. Onze neurologen staan voor u klaar indien er neurologische klachten optreden, zoals hoofdpijn of uitvalsverschijnselen.

Onze pijnspecialisten zijn er om moeilijk te behandelen pijn te verlichten. Als u moeite heeft met eten, staat onze diëtist voor u klaar. Daarnaast hebben we informatie over alle mogelijke hulp die u kunt krijgen als u kanker heeft. Van een receptenboek voor voeding tijdens chemokuren tot contact met andere patiënten. Maar ook over steun voor uw familie. U geeft aan waar u behoefte aan heeft.

Na uw behandeling komt u regelmatig bij ons terug. Wij houden in de gaten of lichamelijk alles goed met u gaat. Maar ook dan is er altijd ruimte voor uw eigen verhaal.

Begeleiding bij een ongeneeslijke ziekte

Helaas is longkanker nog steeds een ziekte waaraan veel mensen overlijden. Indien behandelingen met bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling niet meer mogelijk of zinvol zijn, is het goed om te weten dat er andere mogelijkheden zijn om de klachten ten gevolge van uw ziekte te verlichten en draaglijk te maken. Dit heet palliatie.

Wij hebben een vast palliatief team. Dat team ondersteunt u als u niet meer kunt genezen. De zorgverleners  kijken samen met u en dit team hoe we u in deze fase zo goed mogelijk kunnen helpen.