Mallet vinger

Een mallet vinger ontstaat doordat u zich met gestrekte vinger gestoten heeft, bijvoorbeeld bij het opmaken van een bed of tijdens het sporten.

Hierbij scheurt de strekpees los van de aanhechting aan het bot van het laatste vingerkootje. De behandeling bestaat doorgaans uit het dragen van een spalkje. Dit spalkje zorgt ervoor dat het eindgewricht in een overstrekte stand staat. Op deze manier kunnen de peesuiteinden weer aan elkaar groeien.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.