Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een aandoening aan de verbindingswegen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelstel ontsteekt. Hierdoor ontstaat blijvende schade en treden uitvalsverschijnselen op.

Relapsing Remitting MS (RRMS)

De meest voorkomende vorm van MS is de relapsing remitting MS (RRMS). Binnen een aantal uur of dagen ontstaan er ontstekingen aan het zenuwstelsel. Deze ontstekingen duren soms weken. Ze zorgen voor uitvalsverschijnselen. Bijvoorbeeld: slecht zicht, tintelingen of krachtverlies in een lichaamsdeel of een stoornis in de coördinatie. Aan het begin herstelt het lichaam zich goed. Maar hoe vaker de ontstekingen terugkomen, hoe minder goed het lichaam zich kan herstellen.

Diagnose en onderzoek multiple sclerose

Aan de hand van uw klachten en een neurologisch onderzoek stelt de arts de diagnose. Het neurologisch onderzoek bestaat meestal uit een MRI-scan. Hierbij kijken we naar de hersenen en het ruggenmerk in uw nek. Soms bekijken we ook de rest van het ruggenmerg. In sommige gevallen doen we extra onderzoek. Zo sluiten we aandoeningen uit die lijken op MS.

Behandeling van multiple sclerose

MS kan niet worden genezen. Er zijn wel twee soorten behandeling mogelijk.

Verpleegkundig MS-spreekuur

Aanvullend op uw behandeling bij de neuroloog kunt u naar het verpleegkundig MS-spreekuur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en zorgen rondom MS.