Netvliesloslating

Wanneer het netvlies los raakt van zijn onderlaag spreken we van een netvliesloslating (ablatio retinae). Een netvliesloslating komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000 mensen voor.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.