Norovirus

Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het maagdarmkanaal veroorzaken.

Deze ontsteking wordt ook wel ‘buikgriep’ genoemd. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen mensen buikgriep. In ongeveer een half miljoen gevallen wordt de buikgriep veroorzaakt door het norovirus.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.