Pterygium en pingueculum

Pterygium en pingueculum zijn aandoeningen aan het oog.

Wat is een pterygium?

Van een pterygium (Grieks voor 'vleugel') is sprake wanneer het bindvlies dat het wit van het oog bedekt, in een driehoekige vorm in en over het hoornvlies groeit. Het hoornvlies is het heldere venster aan de voorkant van het oog. Meestal groeit een pterygium vanuit de neuszijde van de oogbol over het hoornvlies.

Wat is een pingueculum?

Een pingueculum (Latijn voor: “vetbolletje”) is een witgele zwelling in het bindvlies van het oog aan de neuszijde (vaker dan aan de slaapzijde) van de oogbol. Het is in feite geen opeenhoping van vet, maar van eiwit. Het komt bij een groot deel van de bevolking voor, vaker naarmate men ouder wordt, en meer bij personen die veel buiten zijn (geweest). Het is een goedaardige verandering van het bindvlies. Er vindt geen ingroei in het hoornvlies plaats zoals bij een pterygium.

Meer informatie leest u in de patiëntenfolder.