Ziekte van Graves

De ziekte van Graves is een zogenaamde auto-immuunziekte, waarbij het lichaam antistoffen maakt tegen de eigen schildklier. De schildklier maakt teveel schildklierhormoon aan (hyperthyreoïdie).

Wat is de ziekte van Graves?

De ziekte van Graves is een aandoening aan de schildklier. Hierbij maakt het eigen afweersysteem antistoffen die schildkliercellen stimuleren. Hierdoor ontstaat een te snel werkende schildklier. Die antistoffen werken soms ook op de ogen waarbij de oogziekte van Graves kan ontstaan (Graves orbitopathie).

De oorzaak van de ziekte van Graves is onbekend. De kans om dit te krijgen is hoger als u of uw familieleden ook een (andere) auto-immuunziekte hebben.

Symptomen ziekte van Graves

De klachten die u kunt hebben zijn:

  • Hartkloppingen
  • Trillen
  • Gejaagd of zenuwachtig gevoel
  • Afvallen zonder aanleiding
  • Diarree
  • Warmte aanvallen
  • Voelbare zwelling in de hals (vergrootte schildklier)
  • Droge of uitpuilende ogen
  • Gezwollen oogleden

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Er zijn drie verschillende behandelmogelijkheden, namelijk medicatie, radioactief jodium of een operatie. De ziekte van Graves wordt over het algemeen 1 tot 1,5 jaar met medicijnen behandeld om daarna te zien of de ziekte over is. Als de ziekte niet overgaat, of later terugkomt, bespreekt de arts radioactief jodium of een operatie met u. Uw arts kan de voor- en nadelen met u bespreken. Samen kiest u welke behandeling voor u het beste is.

Hoe wij u helpen

In het Diakonessenhuis hebben we multidisciplinair overleggen, waarin we vanuit verschillende specialismes naar uw verhaal kijken. Daarnaast werken we nauw samen met het UMCU waar we zo nodig mee kunnen overleggen. Zo kunnen we u zo goed mogelijk adviseren en helpen. 

Waar wordt u geholpen?

Behandelingen en onderzoeken aan de schildklier vinden plaats op de polikliniek Endocrinologie.