Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte in de hersenen. De cellen die in de hersenen dopamine aanmaken sterven af. Dopamine zorgt ervoor dat u controle houdt over uw lichaamsbewegingen. Door de ziekte van Parkinson heeft u deze controle niet meer. De ziekte van Parkinson treedt vaak op na uw zestigste levensjaar. Soms komt het ook op jongere leeftijd voor.

Klachten bij de ziekte van Parkinson

U verliest controle over uw lichaamsbewegingen. Dat zorgt voor klachten.  Trillen, stijfheid en traagheid komen veel voor. Slaapstoornissen, geheugenstoornissen en depressiviteit kunnen ook optreden. De klachten beginnen vaak met stoornissen in reuk, slaappatroon en de werking van uw darmen.

De ziekte van Parkinson herkennen

We herkennen de ziekte vaak aan de klachten die u heeft. Deze zijn erg herkenbaar. We doen altijd neurologisch onderzoek. We kijken naar de werking van de hersenen. Meestal maken we ook een scan van uw hersenen. Zo sluiten we andere aandoeningen uit.

Behandeling van de ziekte van Parkinson

We kunnen de ziekte van Parkinson niet genezen. We richten ons met de behandeling op het verminderen van uw klachten. Aan het begin van uw ziekte zijn deze met medicijnen goed te behandelen. Later moeten we mogelijk overgaan op andere behandelingen. Bijvoorbeeld een hersenoperatie of medicatie via een infuus.

Verpleegkundig spreekuur ziekte van Parkinson

Op het verpleegkundig spreekuur kunt u terecht met al uw vragen en zorgen rondom de ziekte van Parkinson.

Lees meer over het verpleegkundig spreekuur