Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte in de hersenen. De cellen die in de hersenen dopamine aanmaken sterven af. Dopamine zorgt er onder andere voor dat u controle houdt over uw lichaamsbewegingen. Door de ziekte van Parkinson heeft u deze controle niet meer.

Klachten bij de ziekte van Parkinson

Als u de ziekte van Parkinson heeft, kunt u verschillende klachten krijgen. Er zijn bewegingsklachten en andere klachten. Welke symptomen iemand krijgt, verschilt per persoon. Dat geldt ook voor de ernst van de klachten het verloop van de Parkinson.

De ziekte van Parkinson herkennen

We herkennen de ziekte vaak aan de klachten die u heeft. Deze zijn erg herkenbaar. We doen altijd neurologisch onderzoek. We kijken naar de werking van de hersenen. Meestal maken we ook een scan van uw hersenen. Zo sluiten we andere aandoeningen uit.

Behandeling van de ziekte van Parkinson

We kunnen de ziekte van Parkinson niet genezen. We richten ons met de behandeling op het verminderen van uw klachten. Aan het begin van uw ziekte zijn deze met medicijnen goed te behandelen. Later moeten we mogelijk overgaan op andere behandelingen (geavanceerde therapieën). Bijvoorbeeld een hersenoperatie of medicatie via een infuus/sonde.

Naast de medische behandeling, kunt u ook paramedische ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld van een fysiotherapeut of logopedist. Vanwege de verschillende klachten krijgt u een behandeling op maat. Per persoon bekijken wij welke therapeuten belangrijk zijn in de behandeling.

Wie komt u tegen?

Uw behandelteam bestaat uit:

  • Neuroloog. Deze arts is gespecialiseerd is in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van de mens.
  • Verpleegkundig specialist. Onze verpleegkundig specialisten zijn gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling  van mensen met de ziekte van Parkinson. U en uw naasten krijgen begeleiding en advies bij problemen die deze ziekte met zich meebrengt.
  • Parkinsonverpleegkundige. Deze verpleegkundige heeft ruime ervaring met Parkinson ondersteunt de verpleegkundig specialist en neuroloog in de begeleiding van patiënten.

Verpleegkundig spreekuur ziekte van Parkinson

Op het verpleegkundig spreekuur kunt u terecht met al uw vragen en zorgen rondom de ziekte van Parkinson.