Herhaalrecept allergiecentrum aanvragen

Bij een controlebezoek aan uw arts kunt u uw herhaalrecept aanvragen. Wilt u voor uw controlebezoek al een herhaalrecept? Dan kunt u dit online via mijnDiak aanvragen.

Welke medicijnen kunt u via mijnDiak aanvragen?

Via mijnDiak kunt u herhaalrecepten aanvragen die zijn voorgeschreven door de behandelend specialist van het Allergiecentrum. U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder voorgeschreven heeft gekregen. Hiervoor maakt u eerst een nieuwe afspraak bij het Allergiecentrum.

Als er iets veranderd is ten aanzien van uw gezondheid, bel dan met de polikliniek of uw huisarts.

Wilt u een herhaalrecept aanvragen voor uw kind onder de 16 jaar?

Stuur dan een email naar [email protected] met daarin de volgende gegevens:

  • voorletters en naam
  • geboortedatum
  • naam behandelend arts
  • medicatie en dosering

Heeft uw apotheek het recept voor uw kind na een week nog niet ontvangen stuur dan een email naar: [email protected].

Als er iets veranderd is ten aanzien van de gezondheid van uw kind, bel dan met de polikliniek of uw huisarts.