Preventiepoli: voorkomen van voedselallergie

Voedselallergieën hebben veel invloed op het leven van kinderen én hun ouders. Het is belangrijk om mogelijke voedselallergieën al in een vroege fase te ontdekken en te behandelen. Daarvoor hebben wij een speciale preventiepoli. Het op jonge leeftijd geven van sommige voeding verkleint de kans op een voedselallergie aanzienlijk. Dit is speciaal aangetoond voor pinda en kippenei. Zo kan uw kind zonder zorgen van voedsel genieten.

Voor wie?

De preventiepoli is bedoeld voor kinderen met een verhoogd risico voor het ontwikkelen van een voedselallergie. Bijvoorbeeld omdat de allergie bij naaste familie voorkomt, of omdat een kind last heeft van matig tot ernstig eczeem.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het vroeg (vóór de leeftijd van 8 maanden) geven van bepaalde voeding kan de meest voorkomende voedselallergieën voorkomen. Op de preventiepoli krijgt uw kind eerst een lichamelijk onderzoek/ Als het nodig is krijgt uw kind ook een huidpriktest. We voeren ook een gesprek met de ouders. Op basis van de uitkomsten krijgen ouders of verzorgers een voedingsschema. Dit schema stellen we in samenspraak met een diëtist op. Hierin staat hoe u thuis lage doseringen van bijvoorbeeld pinda of kippenei aan uw kind kunt geven.

Speciale aandacht voor eczeem

Kinderen met eczeemklachten hebben 12% tot 18% meer kans om een voedselallergie te ontwikkelen. Voor deze kinderen geldt dat hoe eerder we starten met het toedienen van bijvoorbeeld pinda of kippenei, hoe groter de kans dat een voedselallergie uitblijft. De eerste stap is het goed behandelen van het eczeem met zalf. Als het nodig is betrekken we hier de dermatoloog bij.

Veiligheid voorop

De preventiepoli in ons ziekenhuis is gespecialiseerd in een veilige en goede behandeling van kinderen met voedselallergieën. Bij jonge kinderen (zuigelingen) is het risico op een allergische reactie na het geven van voeding heel laag. Daarom kan dit in de meeste gevallen thuis plaatsvinden. Bij kinderen met (ernstig) eczeem beoordelen we of het toedienen van (met name) pinda en kippenei veilig is om thuis te doen, of dat begeleiding van een verpleegkundige nodig is.

In het Magazine Kinderverpleegkundige vertelt Ellen van Nieuwenhuizen (verpleegkundig specialist allergologie) uitgebreid over de preventie van pinda-allergie en de gang van zaken op de preventiepoli.

Uniek in Nederland

Ons ziekenhuis is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland met een preventiepoli voor de vroege opsporing en behandeling van voedselallergieën. Kinderarts en allergoloog Marike Stadermann is nauw betrokken bij onderzoek naar onder andere voedselovergevoeligheid bij kinderen. Ze is bovendien één van de drie auteurs van de Nederlandse consensusstandaard over vroegintroductie.

Allergiecentrum

In ons ziekenhuis werkt een specialistisch team intensief samen voor de zorg aan kinderen met een allergie, astma en eczeem.

arts onderzoekt kind in het allergiecentrum van het Diakonessenhuis