Uw actuele medicatieoverzicht

Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis altijd een actueel medicatieoverzicht (AMO) mee. Deze vraagt u aan via uw apotheek. Ook bij elk vervolgbezoek neemt u uw AMO mee.

Waarom is een actueel medicatieoverzicht belangrijk?

Een actueel medicatieoverzicht is een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. Het is belangrijk dat u dit overzicht meeneemt. Zo kunt u uw arts precies vertellen welke medicijnen u gebruikt. Ook moet uw arts weten of u gevoelig bent voor sommige geneesmiddelen en of u relevante aandoeningen heeft. Uw arts heeft deze informatie nodig voor een goed en compleet beeld van uw medische situatie. Zo krijgt u de juiste zorg.

Ook voor ons als apotheek is het belangrijk dat wij weten welke geneesmiddelen u gebruikt. Op deze manier kunnen wij controleren of we u de juiste medicijnen geven. En of u geen wisselwerkingen, allergieën of aandoeningen heeft waar wij rekening mee moeten houden.

Toestemming medische informatie delen

Apotheken en huisartsen kunnen belangrijke medische informatie over uw gezondheid delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit kan alleen als u hiervoor toestemming geeft bij iedere apotheek die u bezoekt. Wilt u toestemming geven? Ga naar de website van Volg je zorg.

Heeft u toestemming gegeven? Dan vraagt de ziekenhuisapotheek uw medische gegeven elektronisch op voor uw opname of polikliniekbezoek. Zo kan uw arts tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis uw medische gegevens makkelijk inzien.