R. Barentsen

Ondersteuningsconsulent oncologie.

Profielfoto van R. Barentsen ondersteuningsconsulent oncologie bij het Diakonessenhuis

R. Barentsen

Met veel plezier werk ik als verpleegkundige. Ik ben begonnen in een hospice in Ede, heb daarna een aantal jaar op de Longafdeling in het Diakonessenhuis gewerkt. Daarna heb ik de opleiding tot oncologieverpleegkundige gevolgd en nu ben ik werkzaam op de dagbehandelcentrum oncologie en hematologie (DBOH). Ik vind het mooi dat ik mijn ervaringen nu ook kan inzetten als ondersteuningsconsulent. Een oncologische behandeling brengt veel verandering en onzekerheid met zich mee. In mijn werk heb ik gezien hoe belangrijk het is dat patiënten ondersteund worden in hun behandeltraject. Door mijn kennis als ondersteuningsconsulent in te zetten hoop ik patiënten verder te helpen, met verwoorden wat ze nodig hebben en ontdekken welke zorg daarbij past.