A. Buhrmann

Klinisch neuropsycholoog, met als aandachtsgebieden cognitieve en gedragsmatige gevolgen van niet aangeboren hersenletsel, cardiologie en chronische pijn, acceptance and commitment therapy (ACT)

Profielfoto van A. Buhrmann, klinisch neuropsycholoog

A. Buhrmann

Annelies Buhrmann studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting Neuropsychologie. Zij heeft daarna als psycholoog gewerkt bij Altrecht, een organisatie voor specialistische GGZ, en bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. In 2012 voltooide zij haar opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en legde zij zich toe op de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en psychische klachten. Tussen 2016 en 2019 specialiseerde Annelies zich tot klinisch neuropsycholoog, op de afdelingen Neuropsychiatrie Vesalius van Altrecht en de afdeling Neurologie & Neurochirurgie en Revalidatie & Sport van het UMC Utrecht. In 2020 maakte zij de overstap naar het Diakonessenhuis in Zeist. Daarnaast geeft zij sinds een aantal jaar les aan psychologen in opleiding en verzorgt zij supervisie en werkbegeleiding.

Persoonlijke visie

We staan hier (gelukkig!) niet elke dag bij stil, maar onze hersenen, een wondertje van nog geen anderhalve kilo, stellen ons iedere dag in staat om ons leven te kunnen vormgeven. Ingewikkelde netwerken in onze hersenen stellen ons in samenwerking met ons lichaam in staat om te denken, elkaar lief te hebben, autonoom beslissingen te maken, te kunnen dansen zonder ons evenwicht te verliezen, iets nieuws kunnen creëren, onszelf kunnen beschouwen in het heden met een verleden en een toekomst, enzovoorts.
Totdat onze hersenen, om wat voor reden dan ook, haperen. Dan is goede diagnostiek, uitleg en begeleiding van belang. Hoe ga jij, en de jouwen, om met alle veranderingen die niet aangeboren hersenletsel met zich mee brengen. Het is niet vreemd dat dit gevoelens van verdriet, angst, onmacht en boosheid kan geven. Dat je weer op zoek moet naar jouw nieuwe ‘ik’. Graag loop ik dan een stukje met jou en je naasten mee, om samen te kijken wat je nodig hebt om een waardig en waardevol leven te leiden, ondanks dat je niet de oude bent. Behulpzaam hierin is onder andere goede uitleg. Mijn benadering komt voort uit de acceptance and commitment therapy; “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen, en geef me de wijsheid om het verschil te zien” (Franciscus van Assisi).

Goede zorg betekent ook dat ik dit kan onderbouwen en mijn kennis up to date houd. Daarom doe ik zelf wetenschappelijk onderzoek, geef ik les aan psychologen in opleiding en doe mee aan intervisies.

BIG-nummer:

49915567725