K.C. van Dalen

Uroloog, met als aandachtsgebieden: functionele urologie en kinderurologie.

K. van Dalen

K.C. van Dalen

K.C. van Dalen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Groningen. In 1990 legde zij haar artsenexamen af. Zij specialiseerde zich tot uroloog in het Academisch Ziekenhuis Utrecht (opleider: Prof. Dr. T.A. Boon), het Wilhelminakinderziekenhuis (opleider: T.P.V.M. de Jong) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s Hertogenbosch (opleider: Dr. W. Hoekstra). Sinds 1998 is zij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan

Zij is vanaf 1998 werkzaam als uroloog in het Diakonessenhuis te Utrecht, Zeist en Doorn.  In 2009 werd met de urologen uit het St. Antonius Ziekenhuis de Urologen voor U gevormd. Mw. Van Dalen is vooral werkzaam in het Diakonessenhuis, sinds 2009 werkt zij ook regelmatig in het St. Antonius Ziekenhuis.

Publicaties

Klik hier voor alle publicaties van K.C. van Dalen.

Aandachtsgebieden

Naast een ruime ervaring op het gebied van de algemene urologische chirurgie heeft Van Dalen als aandachtsgebied de kinderurologie, de incontinentieurologie en de conventionele (oncologische) urologische chirurgie.

Bijzondere taken

K.C. van Dalen is lid van de Visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging van de Urologie. Zij participeert namens de maatschap in het Diakonessenhuis in de multidisciplinaire bekkenbespreking en de kinderurologiebespreking welke plaatsvindt in samenwerking met het WKZ. Daarnaast maakt zij deel uit van een team met aandacht voor kinderincontinentie.

BIG-nummer:

89020549401