M. Floor

Klinisch Logopedist, neurolinguïst, preverbaal logopedist en mimetherapeut met als aandachtsgebied neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.

Profielfoto klinisch logopedist M. Floor

In 1999 ronde ik mijn 4 jarige opleiding Logopedie af aan de Hanzehogeschool in Groningen. Direct daarna ben ik begonnen aan de studie Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen met afstudeerrichting Afasiologie. Tijdens deze studie werkte ik in het OLVG als logopedist en in verschillende logopediepraktijken in Groningen.

Na mijn studies ben ik gaan werken in het OLVG in Amsterdam en in het Lange land ziekenhuis in Zoetermeer. Dit heb ik tot 2011 gedaan en ben daarna in het Diakonessenhuis terecht gekomen.

Ik behandel hier zowel baby’s met voedingsproblemen als volwassen patiënten met neurologische aandoeningen.

Nevenfuncties

  • Lid NVLF
  • Lid Logoscientia
  • Lid van de landelijke werkgroep ELZ (expertise werkgroep logopedisten jonge zuigelingen (voorheen NOMAS werkgroep).
  • Lid van de landelijke werkgroep klinisch logopedisten
  • Lid van kwaliteitskring zuigelingen Utrecht