R.M.E. Franssen

Ziekenhuisapotheker met als aandachtsgebieden: bereidingen, voor toediening gereed maken van geneesmiddelen en High Risk Medicatie.

Profielfoto ziekenhuisapotheker R.M.E. Franssen

R.M.E. Franssen

R.M.E. Franssen studeerde farmacie aan de Universiteit van Utrecht. De opleiding tot ziekenhuisapotheker volgde zij in het AMC te Amsterdam waarna zij in 1994 werd ingeschreven in het specialistenregister. Na haar opleiding heeft zij tot 2006 in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gewerkt. Haar aandachtsgebieden aldaar waren onder andere de bereidingen, hygiëne en infectiepreventie, ter zake kundige steriele medische hulpmiddelen, nucleaire geneeskunde, voorzitter commissie huisartsen- en specialistenbijeenkomsten. Daarnaast is zij secretaris en penningmeester geweest van de PROAZ-gebruikersvereniging. Sinds 2006 is zij verbonden aan het Diakonessenhuis te Utrecht.

BIG-nummer:

59032770417