N. Gelissen MSc.

Orthopedagoog generalist/psycholoog/cognitief gedragstherapeut VGCt

N. Gelissen

N. Gelissen

Ik ben in 2010 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Daarna ben ik 13 jaar werkzaam geweest in de specialistische GGZ voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. In 2017 heb ik de registratie tot cognitief gedragstherapeut VGCt behaald en in 2021 heb ik de opleiding tot orthopedagoog generalist afgerond. In september 2023 heb ik mijn hart gevolgd en ben ik begonnen op de afdeling Medische Psychologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei, alwaar ik me volledig heb toegespitst op volwassenenzorg. Na deze zwangerschapsvervanging ben ik per 1 januari 2024 met veel plezier en energie gestart in het Diakonessenhuis. Ik ben breed geïnteresseerd in de ontwikkeling en verschillende levensfases van mensen en zie dan ook zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen in combinatie met het betrokken systeem.

Verder werk ik met veel plezier als stagedocent voor de masteropleiding Clinical Child, Family and Education Studies (Orthopedagogiek).

Persoonlijke interesse

Met bewondering zie ik hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn in situaties waarin medische aandoeningen of ingrepen, aanpassingen vragen op hun manier van leven. Soms kan het ook zijn dat het evenwicht tussen draagvermogen en draaglast als gevolg van zo’n ingrijpende gebeurtenis wat verstoord is geraakt. Wanneer dit het geval is, ga ik graag samen met de patiënt de uitdaging aan om middels een kortdurende behandeling het herstel, de acceptatie en de mentale weerbaarheid te vergroten. Daarin maak ik gebruik van onder andere cognitieve gedragstherapie, EMDR en Acceptance and Commitment Therapy. In de behandeling staat de patiënt centraal, waarbij regelmatig ook de partner of andere steunfiguren worden betrokken. In de behandeling van kinderen en jongeren spelen ook de ouders/verzorgers een belangrijke rol. Met name bij jonge kinderen vindt de behandeling regelmatig plaats tezamen met de ouders, waarbij de ouders de vertaalslag maken naar de thuissituatie van het kind en handvatten kunnen krijgen hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen tijdens het medisch traject.

Verder vind ik persoonlijke ontwikkeling belangrijk en leer ik met enthousiasme nieuwe (behandel)technieken. Daarnaast houd ik nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van behandelwijzen bij.

BIG-nummer:

69929130531