E.A. van Nieuwenhuizen-Struik

Verpleegkundig specialist Allergologie, met als aandachtsgebieden: voedselallergie, inhalatieallergie, voorlichting aan patiënten, immunotherapie en voedselprovocaties (zowel bij kinderen als bij volwassenen).

Profielfoto verpleegkundig specialist allergologie E.A. van Nieuwenhuizen-Struik

BIG-nummer:

79031306830

Na haar opleiding tot verpleegkundige in 1990, heeft E.A. van Nieuwenhuizen-Struik zich in 1991 gespecialiseerd als kinderverpleegkundige en is ze sinds 2017 verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist werkt zowel op verpleegkundig als op medisch gebied. Ze speelt een belangrijke rol in de organisatie van de zorg. De verpleegkundig specialist bepaalt sommige medische behandelingen en voert deze zelfstandig uit. Ze zorgt voor een zo goed mogelijk overleg tussen de behandelaars die bij uw zorg betrokken zijn.

Ze werkt sinds 2008 in het Diakonessenhuis, eerst als kinderverpleegkundige en zorgcoördinator op de kinderdagbehandeling en sinds 2013 op de polikliniek allergologie. Zij heeft een zelfstandig spreekuur waar ze nieuwe patiënten ziet binnen haar aandachtsgebied inhalatieallergie en (het voorkomen van) voedselallergie. Daarnaast geeft ze instructie en voorlichting aan patiënten en stelt ze patiënten in op immunotherapie. 

Ze coördineert en superviseert de voedselprovocaties op de kinderdagbehandeling. Ze is betrokken bij de eerste opvang van patiënten met allergische reacties. Ook geeft ze educatie aan doktersassistenten en verpleegkundigen en stelt ze protocollen op.