A. van Wendel - de Joode

Klinisch psycholoog / kinder- en jeugdpsycholoog.

Profielfoto van A. van Wendel de Joode, klinisch psycholoog in het Diakonessenhuis

A. van Wendel de Joode

Biografie

Mijn naam is Anne van Wendel de Joode, werkzaam als Kind- en Jeugdpsycholoog NIP in het Diakonessenhuis. In 2006 ben ik aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd als kind- en jeugdpsycholoog. Vervolgens heb ik middels een post-master opleidingstraject mijn registratie als Kind- en Jeugdpsycholoog NIP behaald.

Voor ik in het Diakonessenhuis kwam werken, heb ik ruim 15 jaar brede werkervaring opgedaan in jeugdzorg en specialistische GGZ. Traumabehandeling en het snijvlak somatiek/psychologie hebben mijn speciale interesse.

Wij mensen zijn kwetsbare wezens. Als kind, als volwassene. Kinderen, hoe jong ook, kunnen helaas te maken krijgen met ziekte. Zowel voor het kind als de ouder(s) kan dit zeer ingrijpend zijn en leiden tot emotionele problemen. Andersom kunnen kinderen lichamelijke klachten ervaren die voortkomen uit emotionele problematiek. Samen met kind en ouder(s) probeer ik de wisselwerking tussen lichaam en geest beter te begrijpen en vervolgens te beïnvloeden.

Gezien en gehoord worden is voor iedereen belangrijk, in het bijzonder wanneer je je in een kwetsbare positie bevindt. Als kind kun je ontzettend tegen medische behandelingen opzien en als ouder maak je je natuurlijk zorgen of het weer goedkomt met je kind. Warmte en medemenselijkheid vind ik in het contact met ouders en kinderen heel belangrijk. Vanuit het gezien en gehoord voelen, ontstaat vaak weer ruimte om samen te kijken wat nodig is om verder te komen. Naast dat we als mens kwetsbaar zijn, beschikken we gelukkig ook over enorme veerkracht. Vanuit mijn expertise werk ik graag samen met ouders en kinderen om gezondheid, zowel somatisch als psychologisch, ten positieve te beïnvloeden.

NIP-nummer:

00231449