ADHD en ADD behandelen

Heeft u of uw kind de diagnose ADHD of ADD? Dan kunt u bij ons terecht voor behandeling. De behandeling kan bestaan uit begeleiding, psycho-educatie en medicatie. Samen kijken we welke behandeling of combinatie van behandelingen het best past.

Wat de beste behandeling is verschilt per persoon. Daarom bespreken onze kinderartsen de verschillende behandelmogelijkheden met uw kind en u. Samen beslissen jullie welke behandeling het beste bij uw kind en uw gezin past.

Onze kinderartsen werken nauw samen met psychologen in de regio voor de beste behandeling voor uw kind.

Wat is ADHD en ADD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een ontwikkelingsstoornis die voorkomt bij kinderen en jongeren, maar ook bij volwassenen. De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn:

  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Hyperactief gedrag
  • Impulsief gedrag

ADD (Attention Deficit Disorder) is een subtype van ADHD. Aandachts- en concentratieproblemen zijn kenmerkend voor ADD, net als bij ADHD. Hyperactief en impulsief gedrag zijn minder of helemaal niet aanwezig.

ADHD en ADD hebben vaak invloed op leerprestaties, werk en sociale contacten.

ADHD of ADD behandelen

Als uw kind de diagnose ADHD of ADD krijgt, kan hij of zij doorverwezen worden naar ons ziekenhuis voor behandeling. We onderzoeken dan ook of uw kind andere psychiatrische of medische aandoeningen heeft. Daar houden we rekening mee bij de behandeling. Voor de beste behandeling voor uw kind, werken onze kinderartsen werken nauw samen met psychologen in de regio.

 

Psycho-educatie

Uw kind en u krijgen duidelijke uitleg over ADHD of ADD en wat dat voor jullie betekent. Dat noemen we psycho-educatie. Psycho-educatie is niet alleen belangrijk voor uw kind, maar ook voor alle andere betrokkenen. Zoals de rest van het gezin en de leerkrachten op school. Hierdoor leren jullie de klachten en de oorzaken ervan beter begrijpen. En het geeft inzicht in hoe je het beste op de symptomen kunt reageren. 

 

Medicatie

Medicatie kan storende symptomen van ADHD of ADD verminderen. Medicatie is meestal onderdeel van een ruimer behandeltraject, met begeleiding en psycho-educatie.

Wat de beste behandeling is verschilt per kind. Daarom kijken we naar uw kind én naar de omgeving. We bespreken de verschillende behandelmogelijkheden met uw kind en u. Samen beslissen we welke behandeling of combinatie van behandelingen het beste bij jullie past. Zo maken we een behandeling op maat.