Adviezen voor sport en beweging bij diabetes

Lichaamsbeweging is erg gezond, ook als u diabetes heeft. Door voldoende licaamsbeweging kan de medicatie bij diabetespatiënten vaak verlaagd worden. Wel gelden er bij diabetes een aantal adviezen rond sport en beweging.

Meer informatie vindt u in de folder.